Pravila privatnosti

 

Zaštita privatnosti 

Prilikom posjete stranicama cpm.bolnica-zadar.hr , vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Opća bolnica Zadar osobne podatke prikuplja i obrađuje prvenstveno u svrhu pružanja zdravstvene skrbi i javnog interesa u području javnog zdravlja, ali i u svrhu ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnih odnosa, kao i ispunjenja ugovornih obveza.

Osim u svrhu zakonske istrage, ili u slučaju povrede prava i vlasništva OB Zadar ili drugih korisnika ove web stranice ili trećih osoba, ili u slučaju nepridržavanja korisnika s ovdje navedenim uvjetima, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Podatke iz elektronska  pošta (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, koristimo u svrhu ispunjenja zahtjeva korisnika. Vaš e-mail se eventualno može poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja, što može uključivati i komunikaciju.

Dodatno – PRAVA PACIJENATA I ZAŠTITA PODATAKA na stranicama Opće bolnice Zadar

 

Uvjeti korištenja

 Korisnici materijala sadržanih na web stranicama cpm.bolnica-zadar.hr moraju se pridržavati dolje navedenih uvjeta korištenja i pristupa istoj kao i povezanim stranicama..

Svi sadržaji objavljeni na cpm.bolnica-zadar.hr su vlasništvo su Opće bolnice Zadar i mogu koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korisnicima nije dopuštena preinaka, distribuiranje, kopiranje, izlaganje, prenošenje,  objavljivanje, prodaja i licenciranje. Korisnicima nije dopušteno korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na stranici ili putem iste za komercijalnu ili javnu svrhu bez pismenog pristanka Opće bolnice Zadar. Sadržaj se ne smije koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Općoj bolnici Zadar ili bilo kojoj trećoj strani.

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća da će koristiti sadržaj ove web stranice samo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Pristupom našim stranicama naznačujete da priznajete i prihvaćate sve ovdje navedene pravne uvjete, a ukoliko niste suglasni s istima, molimo da naše web stranice ne koristite.

Opća bolnica Zadar ulaže razumne napore da održi cpm.bolnica-zadar.hr web stranicu funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu točne i potpune. Opća bolnica Zdara nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istoj.

OB Zadar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice. Odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice.

Opća bolnica Zadar zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Svi su korisnici suglasni da je pristup i korištenje ove web stranice i bilo koje s njom povezane web stranice te sadržaja iste na njihov vlastiti rizik.

Opća bolnica Zadar može onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovoj stranici za vrijeme izmjene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici, ukoliko korisnik koristi ovu stranicu na način suprotan ovim pravnim napomenama ili ukoliko korisnik postupa na način koji bi po mišljenju OB Zadar na bilo koji način ugrožavao ili mogao ugroziti rad ove web stranice.

OB Zadar nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih pravnih ili fizičkih osoba povezanih s ovom web stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj web stranici, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti  u pogledu točnosti, potpunosti i dostupnosti sadržaja na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba.