Sistematski pregledi

Home / Sistematski pregledi

Sistematski pregledi

Po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije preventivni sistematski pregledi trebali bi se provoditi jednom godišnje ili barem jednom u dvije godine.